Obsah

Český zahrádkářský svaz

 

Přípravný výbor zahrádkářského spolku v Oseku byl navržen 1. prosince 1956 v Lidovém Domě v Oseku za účasti 49 občanů:

Předseda: Jan Pech
Jednatel: Miloslav Černý
Hospodář: Václav Baxa
Členové: Anna Pinkavová, Helena Růžičková, Alois Koldinský, Rudolf Štych, Antonín Plecitý a Josef Benetka.

Na výborové schůzi 4. ledna 1957 byl výbor doplněn o dva členy – Emila Moravce a Václava Basla. Dne 12. ledna 1957 se konala členská schůze v Lidovém domě v Oseku a od té doby se tam konají dosud. Dne 10. března 1957 zasílá ONV dopis, že bere na vědomí založení Spolku zahrádkářů v Oseku. Na výroční schůzi 13. dubna 1957 je přečteno provolání ústředního předsednictva Jednoty zahrádkářů o sloučení s Jednotou ovocnářů do nové organizace, a to do Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů.

Dne 29. září 1957 je svolán sjezd, zvolen první ústřední výbor a přijat nový název – Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz, který měl v době ustavení 46 000 členů.

Základní organizace v Oseku v roce 1957 měla 42 členů a nejvíce k 1. prosinci, kdy dosáhla stovky.

V současné době má naše základní organizace (k 31. prosinci 2007) celkem 25 členů, z toho jsou zakládající členové př. František Lokajíček a Václav Brejcha.

Výročí 50 let založení ČZS bylo připomenuto okresní výstavou všech základních organizací územního sdružení Rokycany, která se konala 12. – 14. října 2007 v sále Obecního úřadu v Oseku. Výstava představila téměř 500 exponátů. Ukázala bohatý sortiment jablek, zeleniny a různé druhy révy vinné. V rámci výstavy se také pochlubili žáci Základní školy Osek svoji výstavkou a Klub leteckých modelářů Osek modely letadel.

Výstava byla všeobecně hodnocena jako zdařilá a úspěšná, na čemž se podílel i Obecní úřad Osek svojí technickou pomocí, za což patří poděkování.


Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ

01 Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ
Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ  

 

Výstava ovoce a zeleniny

 Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny
 Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny
 Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny  

 

Rok 2012

 

31.12.2012 měla ZO ČZS 25 členů včetně 4 členného výboru ve složení:

Ing.J.Dobiáš – předseda

B.Polka – jednatel

Ing.M.Košařová – pokladní

J.Budín – předseda kontrolní komise


Během roku se výbor sešel v plném obsazení třikrát a zabýval se přípravou jednotlivých akcí:

  • Výroční členská schůze se konala 18.3.2012.

Byli přijati dva noví členové – přítelkyně Budínová a přítel Vichra

Doc. Ernest předal příteli Ing.Dobiášovi pro ZO diplom „Ocenění za zásluhy o ČZS“ a finanční odměnu  1 000 Kč, příteli Polkovistříbrnou medaili  za zásluhy o rozvoj zahrádkářství.


K životnímu jubileu byly předány dárkové balíčky příteli Lokajíčkovi, Polkovi a Svobodovi.

  • Zájezd na cibulový jarmark do Hořovic dne 2.října 2012.


Náklady na dopravu jsou hrazeny z příspěvku obecního úřadu.

  • Krajská výstava ovoce, zeleniny a květin v Plzni.


ZO reprezentovali paní Tesařová, přítelkyně Bradová a přítel Polka, Budín a Dobiáš.

  • Soutěž o nejchutnější zavařené okurky v sídle oblastního sdružení v Rokycanech.


Zúčastnil se přítel Polka a přítelkyně Bradová, která soutěž vyhrála.

  • Degustace vařených brambor v restauraci Na rozcestí


Akce nedopadla podle předpokladu, protože se nepodařilo všechny hodnocené odrůdy dovařit a ohodnotit.

  • Vystavení a ochutnávka ovoce u příležitosti předsilvestrovského posezení členů Klubu důchodců v budově Obecního úřadu v Oseku.
  • Pravidelné vyvěšování informací z časopisu Zahrádkář ve vývěskové skříňce zajišťuje dlouhodobě jednatel přítel Polka.

V roce 2012 si připomínáme 55. výročí založení ZO ČZS v Oseku.

Do roku 1956 byli pěstitelé ovocného stromoví soustředěni v ovocnářské komisi při osvětové besedě, která byla součástí činnosti MNV. Komisi vedl Jan Pech a jejími členy byli p.Baxa, Černý, Lokajíček a další. Komise se starala převážně o ozelenění obce.

Pan Jan Pech  se svými bohatými zkušenostmi byl velkým propagátorem ovocnaření.  Byl to on, který vyvolal jednání s krajskou pobočkou zahrádkářů v Plzni přišel s myšlenkou na ustavení spolku zahrádkářů v obci.

Dne 1. prosince 1956 se uskutečnila v Lidovém domě v Oseku výstava ovoce a ještě ten den večer se za účasti 49 členů konala schůze ovocnářské komise.  Většina přítomných hlasovala pro založení  (od 1. ledna 1957) spolku „Zahrádkářů“ v Oseku, který se stal členem „Jednoty ovocnářů a zahrádkářů“ v Praze.

 

Do přípravného výboru „Zahrádkářů“ v Oseku Byli zvoleni tito členové:

předseda – Jan Pech

jednatel – Miloslav Černý

hospodář – Václav Baxa

pokladník – František Lokajíček

další členové výboru : Anna Pinkavová, Helena Růžičková, Alois Koldinský, Rudolf Štych, Antonín Plecitý, Josef Benetka

Tímto okamžikem začala organizovaná ovocnářská a zahrádkářská činnost v obci.