Obsah

Český zahrádkářský svaz

 

Přípravný výbor zahrádkářského spolku v Oseku byl navržen 1. prosince 1956 v Lidovém Domě v Oseku za účasti 49 občanů:

Předseda: Jan Pech
Jednatel: Miloslav Černý
Hospodář: Václav Baxa
Členové: Anna Pinkavová, Helena Růžičková, Alois Koldinský, Rudolf Štych, Antonín Plecitý a Josef Benetka.

Na výborové schůzi 4. ledna 1957 byl výbor doplněn o dva členy – Emila Moravce a Václava Basla. Dne 12. ledna 1957 se konala členská schůze v Lidovém domě v Oseku a od té doby se tam konají dosud. Dne 10. března 1957 zasílá ONV dopis, že bere na vědomí založení Spolku zahrádkářů v Oseku. Na výroční schůzi 13. dubna 1957 je přečteno provolání ústředního předsednictva Jednoty zahrádkářů o sloučení s Jednotou ovocnářů do nové organizace, a to do Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů.

Dne 29. září 1957 je svolán sjezd, zvolen první ústřední výbor a přijat nový název – Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz, který měl v době ustavení 46 000 členů.

Základní organizace v Oseku v roce 1957 měla 42 členů a nejvíce k 1. prosinci, kdy dosáhla stovky.

V současné době má naše základní organizace (k 31. prosinci 2007) celkem 25 členů, z toho jsou zakládající členové př. František Lokajíček a Václav Brejcha.

Výročí 50 let založení ČZS bylo připomenuto okresní výstavou všech základních organizací územního sdružení Rokycany, která se konala 12. – 14. října 2007 v sále Obecního úřadu v Oseku. Výstava představila téměř 500 exponátů. Ukázala bohatý sortiment jablek, zeleniny a různé druhy révy vinné. V rámci výstavy se také pochlubili žáci Základní školy Osek svoji výstavkou a Klub leteckých modelářů Osek modely letadel.

Výstava byla všeobecně hodnocena jako zdařilá a úspěšná, na čemž se podílel i Obecní úřad Osek svojí technickou pomocí, za což patří poděkování.


Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ

01 Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ
Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ  

 

Výstava ovoce a zeleniny

 Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny
 Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny
 Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny  

 

Rok 2008

 

K 31.12.2008 měla ZO ČZS 24 členů včetně 4 členného výboru ve složení:

František Kemeny – předseda

B.Polka – jednatel

Ing. J.Dobiáš

Ing.M.Košařová

Během roku se výbor sešel  dvakrát a zabýval se přípravou jednotlivých akcí:

  •  Výroční členská schůze se konala 16.3.2008.
  • 25. a 26.10.2008 byla v sále Obecního úřadu v Oseku uspořádána výstava ovoce, zeleniny a květin. Své výpěstky na ní představili nejen zahrádkáři místní, ale i z Rokycan a velkopěstitelé ovoce – p.Schwarz a Cajthaml.  Součástí výstavy byly i ukázky mladých modelářů a dětí z mateřské a základní školy.
  • 4.10.2008 jsme zorganizovali  zájezd na „Cibulářský jarmark“ do Hořovic
  • Byla vyhlášena soutěž „O nejlépe upravenou předzahrádku“

Komise na základě bodového ohodnocení vybrala tři nejlepší:

  1. přítelkyně Bradová
  2. manželé Havlíčkovi
  3. manželé Vančurovi


Ceny  předal starosta p.Peroutka vítězům na výstavě.

  • Prostřednictvím územního sdružení a zahrádkářské prodejny v Rokycanech byly za výhodných podmínek zajišťovány pro členy ČZS chemické postřiky, hnojiva a sadba.
  • Vývěsní skříňku ZO pravidelně aktualizuje jednatel B.Polka  a dáváme příspěvek do „Oseckého zpravodaje“.
  • ZO ČZS odebírá časopis „Zahrádkář“, který si členové mohou vypůjčit od jednatele přítele Polky.

 

Jubilanti: přítel František Kemeny, přítel Josef Pelc

Přítel Václav Brejcha obdržel  „Pamětní list k 50. výročí založení ČZS“

Opustili nás: přítel Marian Schabowski