Navigace

Obsah

Statistická data


Popis znaku:

v červeném štítě nad stříbrnou patou stříbrný osekaný kmen stromu s pěti suky a kořeny


Pamětihodnosti:

 • kostel Nanebevzetí Panny Marie z 2. pol. 13. stol.
 • původní gotická tvrz byla renesančně přestavěna ve 2. pol. 16. stol.
 • letohrádek Kamýk z r. 1750


Současnost:

 • Počet obyvatel: 1 345 obyvatel (k 1.1.2024)
 • Osek: 1 199 obyvatel
 • Vitinka: 146 obyvatel


Významné firmy:

 • Houdek  MZ s. r. o. – přesná zámečnická výroba, prášková lakovna, obchodní činnost
 • Houdek Group s. r. o. - laserové řezání plechů, opracování hran výpalků, prášková lakovna
 • APOLLON s.r.o. – servis nákladních automobilů a autobusů, čerpací stanice
 • CESSMA Bohumír Malecha – stavební a obchodní firma
 • ELEKTROZ Jaroslav Fuja – výroba elektrických rozvaděčů
 • K-M Vladimír Košař – klempířství, pokrývačství
 • BASTEELOS s.r.o – strojírenská výroba na laserových a NC strojích
 • BOHEMIA TRANS – cestovní kancelář
 • ELFI – Elektro – elektroinstalace
 • HBH s.r.o – strojírenská výroba
 • Firma Petr Hromádka – výroba zmrzliny
 • Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. Osek – zemědělská výroba


Katastrální výměra Osek celkem 1475,2 ha

 • z toho: zemědělská půda celkem 741,6
 • z toho: orná půda 660,0
 • zahrady 30,7
 • louky 37,2
 • pastviny 13,7
 • lesní půda celkem 633,1
 • rybníky celkem 19,8
 • ostatní vodní plochy celkem 5,0
 • zastavěné plochy celkem 20,7
 • ostatní plochy celkem 55,0


Katastrální výměra Vitinka celkem 293,9 ha

 • z toho: zemědělská půda celkem 223,6
 • z toho: orná půda 189,2
 • zahrady 7,1
 • louky 26,5
 • pastviny 0,8
 • lesní půda celkem 52,3
 • rybníky celkem 1,9
 • ostatní vodní plochy celkem 0,2
 • zastavěné plochy celkem 4,7
 • ostatní plochy celkem 11,2


Celková délka komunikací

Celková dékla MK III.-IV. třídy 16. 454 m    
    z toho místní komunikace III. třídy     9 830 m    
                místní komunikace IV. třídy     6 624 m    
Celková plocha MK III.-IV. třídy  64.835 m    
     z toho místní komunikace III. třídy   46.064 m2    
                 místní komunikace IV. třídy   18.771 m2    
Počet mostů        5 ks    
Celková délka mostů       31,9 m    


Vývoj obyvatelstva v obci Osek od roku 1850 (stav k 31.12.)

 

Rok 1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
Počet obyvatel
 
1056
 
1141
 
1055
 
1112
 
1045
 
1063
 
1017
 
1043
 
Rok 1950 1961 1970 1980 1991 1992 1993 1994
Počet obyvatel
 
854
 
929
 
923
 
915
 
962
 
938
 
941
 
946
 
Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Počet obyvatel
 
937
 
936
 

925
 

920
 
912
 

930
 

934
 
974
 
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet obyvatel
 
985
 
994
 
998
 

1000
 

1015
 
1039
 
1066
 
1071
 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Počet obyvatel

 

1082

 

 1093

 

1081

 

1096

 

1105

 

1106

 

1123

 

1159

 

Rok

2019 2020 2021 2022 2023      
Počet obyvatel 1191 1213 1210 1209 1199      


Vývoj obyvatelstva v obci Vitinka od roku 1850 (stav k 31.12.)
 

Rok 1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
Počet obyvatel
 
269
 
306
 
302
 
305
 
332
 
276
 
248
 
241
 
Rok 1950 1961 1970 1980 1991 1992 1993 1994
Počet obyvatel
 
174
 
182
 
155
 
153
 
155
 
145
 
141
 
135
 
Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Počet obyvatel
 
131
 
124
 

124
 

123
 
123
 

125
 

132
 
131
 
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet obyvatel
 
133
 
135
 
134
 

144
 

145
 
148
 
144
 
146
 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Počet obyvatel

 

142

 

 146

 

154

 

151

 

159

 

159

 

157

 

153

 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023      
Počet obyvatel 162 155 146 148 146