Obsah

Český zahrádkářský svaz

 

Přípravný výbor zahrádkářského spolku v Oseku byl navržen 1. prosince 1956 v Lidovém Domě v Oseku za účasti 49 občanů:

Předseda: Jan Pech
Jednatel: Miloslav Černý
Hospodář: Václav Baxa
Členové: Anna Pinkavová, Helena Růžičková, Alois Koldinský, Rudolf Štych, Antonín Plecitý a Josef Benetka.

Na výborové schůzi 4. ledna 1957 byl výbor doplněn o dva členy – Emila Moravce a Václava Basla. Dne 12. ledna 1957 se konala členská schůze v Lidovém domě v Oseku a od té doby se tam konají dosud. Dne 10. března 1957 zasílá ONV dopis, že bere na vědomí založení Spolku zahrádkářů v Oseku. Na výroční schůzi 13. dubna 1957 je přečteno provolání ústředního předsednictva Jednoty zahrádkářů o sloučení s Jednotou ovocnářů do nové organizace, a to do Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů.

Dne 29. září 1957 je svolán sjezd, zvolen první ústřední výbor a přijat nový název – Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz, který měl v době ustavení 46 000 členů.

Základní organizace v Oseku v roce 1957 měla 42 členů a nejvíce k 1. prosinci, kdy dosáhla stovky.

V současné době má naše základní organizace (k 31. prosinci 2007) celkem 25 členů, z toho jsou zakládající členové př. František Lokajíček a Václav Brejcha.

Výročí 50 let založení ČZS bylo připomenuto okresní výstavou všech základních organizací územního sdružení Rokycany, která se konala 12. – 14. října 2007 v sále Obecního úřadu v Oseku. Výstava představila téměř 500 exponátů. Ukázala bohatý sortiment jablek, zeleniny a různé druhy révy vinné. V rámci výstavy se také pochlubili žáci Základní školy Osek svoji výstavkou a Klub leteckých modelářů Osek modely letadel.

Výstava byla všeobecně hodnocena jako zdařilá a úspěšná, na čemž se podílel i Obecní úřad Osek svojí technickou pomocí, za což patří poděkování.


Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ

01 Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ
Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ Rok 2007 - výročí 50 let založení ČSZ  

 

Výstava ovoce a zeleniny

 Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny
 Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny
 Výstava ovoce a zeleniny  Výstava ovoce a zeleniny  

 

Rok 2009

 

K 31.12.2009 měla ZO ČZS 24 členů včetně 4 členného výboru ve složení:

Ing.J.Dobiáš – předseda

B.Polka – jednatel

Ing.M.Košařová – pokladní

J.Budín – předseda kontrolní komise

Během roku se výbor sešel  dvakrát a zabýval se přípravou jednotlivých akcí:

  •  Výroční členská schůze se konala 29.3.2009.
  • Společný zájezd s Klubem důchodců na  výstavu ovoce, zeleniny a květin „Zahrada Čech“ v Litoměřicích.

Účastníci z řad členů ZO ČZS, Klubu důchodců i jejich rodinných příslušníků byli spokojeni.

Finančně náročný zájezd byl uhrazen z prostředků obce.

  • Oblastním sdružením jsme byli požádáni o spoluúčast na výstavě ovoce a zeleniny v Rokycanech. Vzhledem k velikostně nevyrovnané úrodě ovoce a následné strupovitosti bylo od pořádání výstavy odstoupeno.
  • Výbor se rozhodl pro malý zájem členů ukončit zajišťování postřiků a hnojiv pro členy ZO. Do budoucna i  zajišťování sadby.
  • Vývěsní skříňku ZO pravidelně aktualizuje jednatel B.Polka  a dáváme příspěvek do „Oseckého zpravodaje“.
  • ZO ČZS odebírá časopis „Zahrádkář“, který si členové mohou vypůjčit od jednatele přítele Polky.

 

Jubilanti: přítelkyně Marie Bradová, přítel Václav Brejcha, přítel Václav Šůcha

Opustili nás: přítel Josef Benetka, přítel Ing.Josef Smitka