Navigace

Obsah

Významné osobnosti


Jan Tadeáš Lindacker

Trvale se usadil v Oseku, kde pracoval jako šichtmistr. Jako učený geolog a botanik byl autorem mnoha odborných děl. Byl první, kdo vědecky prozkoumal a zmapoval celé Čechy, i část sousedních zemí, ve svém oboru. Jeho sbírka nerostů Lindackersko-Šternberská tvořila základ Národního muzea. Zemřel r. 1816 a pohřben je na hřbitově u kostela v Oseku.


ThDr. Josef Tumpach

Narodil se r. 1862 v Oseku. Byl to český básník, profesor, theologický spisovatel a překladatel. Spolupracoval s dr. Antonínem Podlahou. Často používal pseudonymů – Jindřich Motov, Josef Osecký a Josef Kajetán. Zemřel v Praze a je pochován na nynějším hřbitově v Oseku.


František Kavalír

Narodil se v roce 1878 v Oseku čp. 78 a zemřel v Praze v roce 1932. František Kavalír byl architekt a publicista. V Praze studoval u Prof. Jana Kotěry na Umělecko-průmyslové škole.    V roce 1914 byl spoluzakladatelem Společnosti architektů, členem výboru a vydavatelství časopisu "Styl" - časopisu pro architekturu, stavitelství a umělecký průmysl. Přispíval i do časopisu "Krásy domova". Dále byl spoluzakladatelem a předsedou "Artělu" - instituce pro vybudování českého uměleckého průmyslu. Se svým bratrem Václavem založili stavební firmu Bratří V a F Kavalírové v Praze na Smíchově a byl jejím šéfem. Mezi mnoha stavbami je významná záchrana středověké usedlosti v Praze na Hřebenkách. Zemřel v Praze v roce 1932  a je pohřben na Královských Vinohradech.


Vladislav Forejt

Tento cestovatel, ernitolog, redaktor a spisovatel pocházel též z Oseka. Po r. 1948 odešel do ústraní. Věnoval se pěstování léčivých bylin a lidovému léčitelství v Mnichovo Hradišti. Zemřel v Praze r. 1974.

 

Bohuslav Vyhlídka 1902 - 1979

Od roku 1941 byl řídícím učitelem ve zdejší škole, autorem zápisu III. dílu pamětní knihy obce Osek, organizátorem osvětových a kulturních akcí, dlouholetým dopisujícím členem Národního muzea v Praze.

 

František Bohuslav 1924 - 2008

Byl cvičitelem, činovníkem a starostou Sokola, 20 let se věnoval studiu archivů v Plzni a na Křivoklátu, sepsání historie obce Osek a Vitinky.

 

Jaroslav Benetka 1926 - 2007

Byl vynikajícím sportovcem v oddílech české házené a ledního hokeje, iniciátorem a realizátorem stavby sportovního zařízení. Jako úspěšný starosta se zasadil o vybudování technické infrastruktury obce.