Obsah

Veřejné zakázky


Adresa profilu zadavatele registrovaná ve věstníku veřejných zakázke na URL: www.vestnikverejnychzakazek.cz

 

Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/eb874968-de24-45ba-b8cb-99548042aabd

 

  • Veřejné zakázky a poptávková řízení obce Osek

Veřejné zakázky upravuje zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Seznam plánovaných zakázek podle schváleného rozpočtu naleznete: zde

"Velké" veřejné zakázky obce Osek zadané podle zákona (dodávky a služby od 2 mil.Kč a stavební práce od 6 mil.Kč bez DPH) naleznete v sekci "Veřejné zakázky"

"Malé" veřejné zakázky obce Osek zadané pod limitem zákona naleznete v sekci "Poptávková řízení".

Veřejné zakázky

 

Veřejné zakázky vyhlašuje obec  Osek tehdy, když předpokládaná výše finančního plnění dosahuje limitu dle zákona (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Od 1.1.2014 platí nové limity - stavební práce od 6 mil.Kč bez DPH (dříve 3 mil.Kč) resp. dodávky a služby od 2 mil.Kč bez DPH (dříve 1 mil.Kč).

Obec Osek si registrovala podle novely zákona platné od 1.4.2012 tzv.profil zadavatele na adrese http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/eb874968-de24-45ba-b8cb-99548042aabd.  
Na této stránce budou zveřejňovány všechny dokumenty k veřejným zakázkám požadované zákonem, a to vč. smlouvy, jejích dodatků, skutečně zaplacené ceny a pod. nad 150 tis. Kč včetně DPH.

 

Aktuálně: