Navigace

Obsah

Veřejné zakázky


Adresa profilu zadavatele registrovaná ve věstníku veřejných zakázke na URL: www.vestnikverejnychzakazek.cz

 

Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/eb874968-de24-45ba-b8cb-99548042aabd

 

  • Veřejné zakázky a poptávková řízení obce Osek

Veřejné zakázky upravuje zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Seznam plánovaných zakázek podle schváleného rozpočtu naleznete: zde

"Velké" veřejné zakázky obce Osek zadané podle zákona (dodávky a služby od 2 mil.Kč a stavební práce od 6 mil.Kč bez DPH) naleznete v sekci "Veřejné zakázky"

"Malé" veřejné zakázky obce Osek zadané pod limitem zákona naleznete v sekci "Poptávková řízení".

Poptávková řízení

           

Poptávková řízení vyhlašuje obec Osek tehdy, když předpokládaná výše finančního plnění nedosahuje limitu dle zákona (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o cenu VZ na stavební práce do 6 mil.Kč a VZ na dodávky nebo služby do 2 mil.Kč bez DPH. Jedná se o tzv."veřejné zakázky malého rozsahu", dále jen "VZMR". Metodika přidělování VZMR stanoví limit od výše 600 tis. Kč bez DPH.

Metodiku přidělování veřejných zakázek malého rozsahu schválenou zastupitelstvem obce, která upravuje VZ pod limitem zákona, od výše 600 tis. Kč bez DPH naleznete v úplném znění: zde

Obec Osek si registrovala podle novely zákona platné od 1.4.2012 tzv.profil zadavatele na adrese http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/eb874968-de24-45ba-b8cb-99548042aabd


Veřejné zakázky malého rozsahu:

Oprava - odlehčení podlah v Základní škole Osek - soubory zde.Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Oprava - odlehčení podlah v Základní škole Osek"

Oznámení o výběru nejvhodnění nabídky - Oprava-odlehčení podlah v ZŠ Osek

Oprava místní komunikace Vitinka - soubory zde.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Oprava MK Vitinka

Chodník směr Volduchy - soubory zde.

 (zakázka zrušena)

Chodník směr Volduchy 2017 - soubory zde.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Chodník směr Volduchy 2017

Oznámení - Půdní vestavba ZŠ Osek - soubory zde

Oznámení o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu - Půdní vestavba ZŠ Osek

Výzva k podání cenové nabídky - "Nové herní prvky na KamýK" - zde

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Nové herní prvky na Kamýk

Výzva k podání cenové nabídky - "Revitalizace obecního rybníka Osek" - zde

Oznámení o výběhu nejvhodnější nabídky - Revitalizace obecního rybníka Osek

Výzva k podání cenové nabídky - "Vybabvení učeben ZŠ Osek - zde

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR "Vybavení učeben ZŠ Osek"

Výzva k podání cenové nabídky - Dodávka čelního nakladače pro kompostárnu v Oseku - zde

Oznámení o výběru nejvhod.nabídky na VZMR - "Dodávka čelního nakladače pro kompostárnu v Oseku"

Výzva k podání cenové nabídky - "Oprava místních komunikací v Oseku 2019 - zde

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR - Oprava MK v Oseku 2019

Výzva k podání cenové nabídky - "Oprava chodníků v Oseku 2019 - zde

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR - Oprava chodníků v Oseku 2019

Výzva k podání cenové nabídky - "Vybudování chodníku v části obce Vitinka" - zde

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Vybodování chodníku v Části obce Vitinka

Výzva k podání cenové nabídky - "Chodník při průtahu silnice II/232 v obci Osek" - zde

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR - Chodník při průtahu sil. II/232 v obci Osek"

Výzva k podání cenové nabídky - "Dodávka sekačky na trávu zn. ETESIA" - zde

Oznámení o výběru nejvhodndějíší nabídky - ETESIA

Výzva k podání cenové nabídky - Oprava MK 2022 -  zde

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - oprava MK 2022 

Výzva k podání cenové nabídky - Rekonstrukce komunikace ke kompostárně - zde

Oznámení o výbqěru nejvhodnější nabídky - Rekontrukce komunikace ke kompostárně

Žádost o podání cenové nabídky - Rozšíření kapacity stávajícího vodojemu Osek - zde

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Rožšíření kapacity stávajícího vodojemu Osek