Navigace

Obsah

Přestupková komise


Za Obec Osek vykonává přenesenou působnost na úseku přestupků Město Rokycany, Přestupková komise, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany, a to na základě veřejnoprávní 
smlouvy uzavřené mezi Obcí Osek a Městem Rokycany. Smlouva nabyla právní moci dne 16. 4. 2014.