Navigace

Obsah

Poplatky


Místní poplatky

Poplatek za psy
100,- Kč za každého psa staršího 3 měsíců (dle zákona č. 565/1990 Sb. par. 2 odst. 2). Poplatek je splatný do 31. března každého kalendářního roku.

 

Poplatek za kom. odpad
od 1.1.2024 je  sazba 700,- Kč za každého poplatníka. Poplatek je splatný do 31. března každého kalendářního roku.

Při úhradě místních poplatků na účet obce č. 3223381/0100 uvědějte jako VS číslo popisné.

Správní poplatky

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004:


Poplatek za ohlášení změny místa trvalého pobytu...50,- Kč
(dle zákona č. 634/2004, položka 2, písm. c)

Poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ... 100,- Kč   (dle zákona č. 634/2004, položka 2, písm. d)

 

Poplatek za ověření kopie (vidimace)...30,- Kč
(dle zákona č. 634/2004, položka 4)

 

Poplatek za ověření pravosti podpisu (legalizace)...30,- Kč
(dle zákona č. 634/2004, položka 5)

 

Poplatek za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů

Položka 21 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění účinném k 1.1.2012 od 1.1.2012 stanoví nově výši správního poplatku za „přijetí nebo změnu žádosti o 

  1. vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry Kč 5 000,
  2. změnu povolení k provozování loterie  nebo jiné podobné hry Kč 3 000.

 

Poplatek za vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti

  • 10 dní a na dobu kratší než 10 dní...100,- Kč
  • 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců...500,- Kč
  • delší než 6 měsíců...1.000,- Kč

Poplatek za vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci...500,- Kč