Navigace

Obsah

Czech Point


KONTAKTNÍ MÍSTO CZECH POINT NA OÚ OSEK

Kontaktní místo veřejné správy Czech Point poskytuje občanům ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

 

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 

Co dostanete:
Úplný výpis listu vlastnictví
Co potřebujete vědět:
Katastrální území a číslo listu vlastnictví
Webový portál registru:
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další započatou stránku

 


VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 

Co dostanete:
Úplný nebo platný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:
IČ (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru:
Registr ekonomických subjektů:
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další započatou stránku

 


VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 

Co dostanete:
Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:
IČ (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru:
Registr ekonomických subjektů:
Kolik to bude stát:
100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další započatou stránku

 


VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

 

Co dostanete:
Výpis z evidence rejstříku trestů
Co potřebujete předložit:
Platný občanský průkaz nebo cestovní pas (o výpis může požádat pouze oprávněný žadatel)
Webový portál registru:
Kolik to bude stát:
100,- Kč za každý výpis z RT

 


ŽÁDOST O VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY ŘIDIČE

 

Co dostanete:
Výpis bodového hodnocení osoby řidiče
Co potřebujete předložit:
platný občanský průkaz nebo cestovní pas
Kolik to bude stát:
100,- Kč

 


 
AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ
Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.
Konverze z listinné do elektronické podoby

 

Co dostanete:
výstup z konverze na CD
Co potřebujete:
dokument v listinné podobě
Kolik to bude stát na místě:
30 Kč / každá stránka

 

Konverze z elektronické do listinné podoby

 

Co dostanete:
dokument v listinné podobě
Co potřebujete:
elektronický dokument na CD (nebo potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště)
Kolik to bude stát na místě:
30 Kč / každá stránka

 


POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU
Asistentka kontaktního místa zadá požadavky na vyhotovení výpisu a sdělí vám počet stran a cenu výpisu. Po zaplacení příslušné částky vám bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu.
Za ověřovací doložku se neplatí.

 


KDE NAJDETE PRACOVIŠTĚ CZECH POINT
Obecní  úřad Osek
338 21 Osek 18
 
Více a aktuálně o projektu Czech POINT naleznete na http://www.czechpoint.cz/