Navigace

Obsah

Rok 2012

 

31.12.2012 měla ZO ČZS 25 členů včetně 4 členného výboru ve složení:

Ing.J.Dobiáš – předseda

B.Polka – jednatel

Ing.M.Košařová – pokladní

J.Budín – předseda kontrolní komise


Během roku se výbor sešel v plném obsazení třikrát a zabýval se přípravou jednotlivých akcí:

Byli přijati dva noví členové – přítelkyně Budínová a přítel Vichra

Doc. Ernest předal příteli Ing.Dobiášovi pro ZO diplom „Ocenění za zásluhy o ČZS“ a finanční odměnu  1 000 Kč, příteli Polkovistříbrnou medaili  za zásluhy o rozvoj zahrádkářství.


K životnímu jubileu byly předány dárkové balíčky příteli Lokajíčkovi, Polkovi a Svobodovi.


Náklady na dopravu jsou hrazeny z příspěvku obecního úřadu.


ZO reprezentovali paní Tesařová, přítelkyně Bradová a přítel Polka, Budín a Dobiáš.


Zúčastnil se přítel Polka a přítelkyně Bradová, která soutěž vyhrála.


Akce nedopadla podle předpokladu, protože se nepodařilo všechny hodnocené odrůdy dovařit a ohodnotit.

V roce 2012 si připomínáme 55. výročí založení ZO ČZS v Oseku.

Do roku 1956 byli pěstitelé ovocného stromoví soustředěni v ovocnářské komisi při osvětové besedě, která byla součástí činnosti MNV. Komisi vedl Jan Pech a jejími členy byli p.Baxa, Černý, Lokajíček a další. Komise se starala převážně o ozelenění obce.

Pan Jan Pech  se svými bohatými zkušenostmi byl velkým propagátorem ovocnaření.  Byl to on, který vyvolal jednání s krajskou pobočkou zahrádkářů v Plzni přišel s myšlenkou na ustavení spolku zahrádkářů v obci.

Dne 1. prosince 1956 se uskutečnila v Lidovém domě v Oseku výstava ovoce a ještě ten den večer se za účasti 49 členů konala schůze ovocnářské komise.  Většina přítomných hlasovala pro založení  (od 1. ledna 1957) spolku „Zahrádkářů“ v Oseku, který se stal členem „Jednoty ovocnářů a zahrádkářů“ v Praze.

 

Do přípravného výboru „Zahrádkářů“ v Oseku Byli zvoleni tito členové:

předseda – Jan Pech

jednatel – Miloslav Černý

hospodář – Václav Baxa

pokladník – František Lokajíček

další členové výboru : Anna Pinkavová, Helena Růžičková, Alois Koldinský, Rudolf Štych, Antonín Plecitý, Josef Benetka

Tímto okamžikem začala organizovaná ovocnářská a zahrádkářská činnost v obci.