Navigace

Obsah

Veřejné zakázky


Adresa profilu zadavatele registrovaná ve věstníku veřejných zakázke na URL: www.vestnikverejnychzakazek.cz

 

Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/eb874968-de24-45ba-b8cb-99548042aabd

 

  • Veřejné zakázky a poptávková řízení obce Osek

Veřejné zakázky upravuje zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Seznam plánovaných zakázek podle schváleného rozpočtu naleznete zde:

"Velké" veřejné zakázky obce Osek zadané podle zákona (dodávky a služby od 2 mil.Kč a stavební práce od 6 mil.Kč bez DPH) naleznete v sekci "Veřejné zakázky"

"Malé" veřejné zakázky obce Osek zadané pod limitem zákona naleznete v sekci "Poptávková řízení".

Poptávková řízení

           

Poptávková řízení vyhlašuje obec Osek tehdy, když předpokládaná výše finančního plnění nedosahuje limitu dle zákona (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o cenu VZ na stavební práce do 6 mil.Kč a VZ na dodávky nebo služby do 2 mil.Kč bez DPH. Jedná se o tzv."veřejné zakázky malého rozsahu", dále jen "VZMR". Metodika přidělování VZMR stanoví limit od výše 150 tis. Kč včetně DPH.

Metodiku přidělování veřejných zakázek malého rozsahu schválenou zastupitelstvem obce, která upravuje VZ pod limitem zákona, od výše 150 tis. Kč naleznete v úplném znění zde

Obec Osek si registrovala podle novely zákona platné od 1.4.2012 tzv.profil zadavatele na adrese http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/eb874968-de24-45ba-b8cb-99548042aabd


Veřejné zakázky malého rozsahu:

Oprava - odlehčení podlah v Základní škole Osek - soubory zde.Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Oprava - odlehčení podlah v Základní škole Osek"

Oznámení o výběru nejvhodnění nabídky - Oprava-odlehčení podlah v ZŠ Osek

Oprava místní komunikace Vitinka - soubory zde.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Oprava MK Vitinka

Chodník směr Volduchy - soubory zde.

 (zakázka zrušena)

Chodník směr Volduchy 2017 - soubory zde.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Chodník směr Volduchy 2017

Oznámení - Půdní vestavba ZŠ Osek - soubory zde

Oznámení o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu - Půdní vestavba ZŠ Osek

Výzva k podání cenové nabídky - "Nové herní prvky na KamýK" - zde

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Nové herní prvky na Kamýk

Výzva k podání cenové nabídky - "Revitalizace obecního rybníka Osek" - zde

Oznámení o výběhu nejvhodnější nabídky - Revitalizace obecního rybníka Osek

Výzva k podání cenové nabídky - "Vybabvení učeben ZŠ Osek - zde

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR "Vybavení učeben ZŠ Osek"