Navigace

Obsah

Veřejné zakázky


Adresa profilu zadavatele registrovaná ve věstníku veřejných zakázke na URL: www.vestnikverejnychzakazek.cz

 

Profil zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/eb874968-de24-45ba-b8cb-99548042aabd

 

  • Veřejné zakázky a poptávková řízení obce Osek

Veřejné zakázky upravuje zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Seznam plánovaných zakázek podle schváleného rozpočtu naleznete: zde

"Velké" veřejné zakázky obce Osek zadané podle zákona (dodávky a služby od 2 mil.Kč a stavební práce od 6 mil.Kč bez DPH) naleznete v sekci "Veřejné zakázky"

"Malé" veřejné zakázky obce Osek zadané pod limitem zákona naleznete v sekci "Poptávková řízení".