Obsah

Osecká obecní vodárenská s.r.o.
Osek č.p. 18

Jednatelé společnosti:
JUDr. Michal Čelechovský
Pavel Sloup: 371 729 744, 724 181 258

email: oov@obecosek.cz