Navigace

Obsah

Veřejné zakázky

 

Veřejné zakázky vyhlašuje obec  Osek tehdy, když předpokládaná výše finančního plnění dosahuje limitu dle zákona (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Od 1.1.2014 platí nové limity - stavební práce od 6 mil.Kč bez DPH (dříve 3 mil.Kč) resp. dodávky a služby od 2 mil.Kč bez DPH (dříve 1 mil.Kč).

Obec Osek si registrovala podle novely zákona platné od 1.4.2012 tzv.profil zadavatele na adrese http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/eb874968-de24-45ba-b8cb-99548042aabd.  
Na této stránce budou zveřejňovány všechny dokumenty k veřejným zakázkám požadované zákonem, a to vč. smlouvy, jejích dodatků, skutečně zaplacené ceny a pod. nad 150 tis. Kč včetně DPH.

 

Aktuálně: