Navigace

Obsah

Vyúčtování - vodné a stočné

Rok 2020 

Vyúčtování - Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné

Rok 2019

Vyúčtování cen pro vodné a stočné 2019 - Osek a Volduchy

Vyúčtování cen pro vodné 2019 - Vitinka

Rok 2018

Vyúčtování cen pro vodné a stočné 2018 Osek-Volduchy

Vyúčtování cen pro vodné 2018 Vitinka

ROK 2017

Vyúčtování ceny pro stočné za rok 2017 - Osek Volduchy

Vyúčtování ceny pro vodné za rok 2017 - vodovod Osek - Volduchy

Vyúčtování ceny pro vodné za rok 2017 - vodovod Vitinka