Navigace

Obsah

Vyúčtování - vodné a stočné

Rok 2022

Vyúčtování - porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné - vodovod Vitinka (1.33 MB)

Vyúčtování - porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné - vodovod Osek - Volduchy (1.4 MB)

Rok 2021 

Vyúčtování - porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné - vodovod Osek - Volduchy

Vyúčtování - porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné - vodovod Vitinka

Rok 2020

Vyúčtování - Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné - vodovod Osek - Volduchy
Vyúčtování - Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné - kanalizace Osek - Volduchy a ČOV Osek

Rok 2019

Vyúčtování cen pro vodné a stočné 2019 - Osek a Volduchy

Vyúčtování cen pro vodné 2019 - Vitinka

Rok 2018

Vyúčtování cen pro vodné a stočné 2018 Osek-Volduchy

Vyúčtování cen pro vodné 2018 Vitinka

ROK 2017

Vyúčtování ceny pro stočné za rok 2017 - Osek Volduchy

Vyúčtování ceny pro vodné za rok 2017 - vodovod Osek - Volduchy

Vyúčtování ceny pro vodné za rok 2017 - vodovod Vitinka